ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่

ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการเกษตรกรอำเภอท่าฉาง ที่สนใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP และสำหรับเกษตรกรรายเดิมที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุ สามารถขอยื่นต่อก่อนหมดอายุได้ 90 วัน ค่ะ