สวก.เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยในชุมชน

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึง 20 เมษายน 2565
ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไม่จำกัดอายุ
หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.arda.or.th