ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 156 หมู่ที่ 2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์/โทรสาร.0-7738-9116, 093-5741648
E-mail:sur_thachang@doae.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008483103046