งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

ขอเชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองดูน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

***รับฟรี ” ต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี” คนละ 3 ต้น มีจำนวนจำกัด