รับสมัครเยาวชนเกษตร

📣📣 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเกษตร อายุ 20-27 ปี เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น 📝
✨ โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ระยะเวลาการฝึกอบรม 11 เดือน

สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง