เงินเยียวยาเกษตรกร

??เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร กันก่อน ??

กลุ่ม 1 ?ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช รอบการผลิต 62/63 ก่อน 30 เมษายน 2563
?เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
?ตรวจสอบผลการโอนเงิน https://agri.baac.or.th/
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

กลุ่ม 2 ?ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
?เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
?ตรวจสอบผลการโอนเงิน https://agri.baac.or.th/
ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563
??ได้ทั้ง 8 หน่วยงาน ??
?อย่าลืม ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย