ของฝากจากท่าฉาง

ขนมเทียนแก้ว:
ขนมเทียนแก้วพวงรัตน์ท่าฉาง : 089-6460651,086-333486
ขนมเทียนแก้วสามสี (กชกร เทียนแก้ว): 093-7544063

ขนมไข่ผู้ใหญ่อี๊ด:
โทร.089-0373269

ผัดไทยท่าฉาง:
182/1 หมู่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณสมศรี พรหมสุวรรณ : 062 646 2249

กะปิท่าฉาง:
คุณบุหลัน หนูฤกษ์ : 089-4702381
คุณกนกวรรณ ดุษฎี :084-1912573
คุณส่งศรี ธรรมบำรุง :093-6264884 

พริกแกงบ้านคชาธาร:
กลุ่มเกษตรกรบ้านคชาธาร/คุณนพพร จินดา โทร:089-5870122

ขนมกรุบท่าฉาง:
คุณส่งศรี ธรรมบำรุง :093-6264884 

ขนมจั้งเสวียด: ผลิตตามฤดูกาล

น้ำตาลสดลุงช้อย:
โทร.085-111106,089-7298827