ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2

อบรมเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพดล จันทร์เกตุ มาร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การวางแผนการผลิต การจัดการแปลง รวมถึงการตลาด ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.