ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ( T&V System)

นายธเรศ ไข่มุกข์ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกันประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ( T&V System) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.