ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมแปลงใหญ่ปาล์ม


นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของแปลงใหญ่ปาล์ม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และนายสุรินทร์ ธรรมบำรุง ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำในแปลงต้นแบบ และการเลี้ยงปลาหมอในกระชังเพื่ออาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ำมัน ณ แปลงเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.