ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system)

นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉางติดตามเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และนางช่อทิพย์ วาณิชย์เจริญ ผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) นายวรินทร โรยนรินทร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลปากฉลุย เพื่อให้คำแนะนำในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.