โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉางสำรวจข้อมูลโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา และนางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของโรงเรียนถึงปัญหาอุปสรรคในโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอท่าฉาง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนสุวรรณ โรงเรียนวัดอัมพาราม และโรงเรียนบ้านท่าแซะ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.