โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง สำรวจข้อมูลโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของโรงเรียนถึงปัญหาอุปสรรคในโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานี ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอท่าฉาง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดน้ำพุ โรงเรียนวัดบางน้ำจืด โรงเรียนบ้านควนรา ตำบลเขาถ่าน, โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตำบลเสวียด และโรงเรียนบ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.