ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าฉาง

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าฉาง ครัวเรือนนางบุญช่วย วอทอง บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการส่งมอบ นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง กล่าวต้อนรับและรายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีกิจกรรม ส่งมอบบ้านหลังใหม่ มอบเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็น และร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้ร่วมสนับสนุนต้นพันธุ์พืช ได้แก่ ต้นผักเหรียง ต้นมะละกอ และต้นมะม่วงหิมพานต์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.