ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ปลูกพืชผสมผสานในแปลงและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสอบถามปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในแปลง เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นเเบบ และสามารถเป็นจุดเรียนรู้/ศึกษาดูงานแก่เกษตรในพื้นที่และเกษตรกรที่สนใจได้ ณ พื้นที่แปลงเข้าร่วมโครงการฯ หมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.