ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3 และ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ราย พื้นที่ 62 ไร่ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐได้ ต่อไป

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.