ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี” โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และเกิดจิตสำนึกในคุณธรรมความดี น้อมนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โดยรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 ณ สำนักสงฆ์คลองวัว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.