ตรวจประเมินภายในแปลงปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย เพื่อตรวจประเมินภายในแปลงปาล์มน้ำมัน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยดำเนินการตรวจสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิก จำนวน 7 ราย 9 แปลง ณ พื้นที่ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.