ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้เเจงแนงทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านนำร่องของอำเภอท่าฉาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.