เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรท่าฉาง ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชน ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นโดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานฯ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.