ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ปลูกพืชผสมผสานในแปลงและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสอบถามปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในแปลง ณ พื้นที่แปลงปลูก หมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก เบื้องต้นพบพื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 50 ไร่ และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานความเสียหายในการขอรับความช่วยเหลือหากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.