ประชุมชี้เเจงแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่แจ้งเตือนการระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและเหมาะสม และเน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดได้ทันท่วงที รวมทั้งแนะนำการปลูก การดูแลรักษาต้นกระท่อม ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.