เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะ โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง กล่าวต้อนรับ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมหอกระจายข่าว เพื่อประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนและผู้นำท้องที่ ณ บ้านอำดี หมู่ที่ 9 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.