เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอได้แจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช และประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเกษตร ณ หอประชุมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.