ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ผลิตปุ๋ยหมักในแปลง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.