ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ของเกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบการระบาดของหนอนปลอกเล็ก จำนวน 300 ไร่ ลักษณะการเข้าทำลาย: หนอนปลอกเล็กจะเเทะผิวใบ ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาล เป็นรู ขาดแหว่ง หากรุนเเรงต้นจะชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง
ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ดังนี้
1.การเขตกรรม (ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนปลอกเล็กทำลายมาเผาเพื่อไม่ให้เป็นเเหล่งเเพร่พันธุ์)
2. การฉีดสารเคมีเข้าลำต้น โดยเเนะนำวิธีการใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่างเจาะลำต้น 2 รูตรงข้ามกัน ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร เอียงทำมุม 45 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันสารเคมีไหลย้อนกลับ หลังจากนั้นแบ่งใส่สารเคมี 15 มิลลิลิตร/รู และอุดด้วยดินน้ำมัน
รวมทั้งแนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.