ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามแปลงปาล์มน้ำมัน ของนางประพา ไสยสุคนธ์ เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบต้นปาล์มน้ำมันถูกด้วงเเรดเข้าทำลาย ทั้งนี้ได้เเนะนำให้เผาหรือทำลายซากลำต้นหรือตอปาล์มน้ำมันที่ล้มตายในสวนให้หมด เพื่อกำจัดเเหล่งขยายพันธุ์ เพื่อควบคุมการระบาดในแปลงต่อไป
พร้อมทั้งพบต้นปาล์มน้ำมันมีลักษณะอาการขาดธาตุเเมกนีเซียมรุนแรง ใบย่อยของทางใบล่างมีสีเหลือง เเละเริ่มแห้ง เบื้องต้นได้ให้คำเเนะนำให้เกษตรกร ใส่โดโลไมด์ เพื่อปรับสภาพดินปลูกในสวน อัตรา 2 กก./ต้น/ปี และให้เสริมกีเซอร์ไรท์เพิ่มเติมรอบโคนต้นปาล์มน้ำมัน

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.