ติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางวิกฤติ

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางวิกฤติ โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง ร่วมเป็นประธานฯในการติดตามและเยี่ยมเยียน เพื่อสอบถามข้อมูลและหาเเนวทางในการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นขวัญกำลังใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามครัวเรือนเปราะบางวิกฤติ ดังนี้
– นายใหม่ เลพล ม.10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– นางขวัญอ่อน เซ่งชู ม.5 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– นางสาวสมจิต อินทรทอง ม.2 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.