ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ระบาด Covid-19

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ อำเภอท่าฉาง (ชป.1) ร่วมกับปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ สมาชิก อส. ภายใต้การอำนวยการ/สั่งการของนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าฉาง เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตาม และเเนะนำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
– ติดตามแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ การจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดมูลเหล็ก ม.1 ต.ท่าฉาง
– ติดตามแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ การจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดประตูใหญ่ ม.8 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง
โดยคณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมงานมีการตรวจคัดกรอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ฯ อย่างเคร่งครัด

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.