ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยี่ยนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเเละท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองไทร ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทำน้ำซอสผัดไทย สูตรท่าฉาง จำหน่ายทั้งตลาดท้องถิ่น และตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งแนะนำการจดนิติบุคคล และการเตรียมความพร้อมรองรับงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.