จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภายใต้โครงการอาสาสมัครเกษตร เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในการสนับสนุนงานด้านการเกษตร และเเนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เห็ดเรืองเเสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการทำฮอร์โมนไข่บำรุงพืช เพื่อให้สามารถผลิตใช้เองได้ และจะได้ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ต่อไป ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ (สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง) อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.