ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสำรวจความเสียหายด้านพืชเบื้องต้น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย เบื้องต้นพบมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรเนื่องจากฝนตกหนักและเป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลปากฉลุย ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งความเสียหายเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.