ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ระบาด Covid-19

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ อำเภอท่าฉาง ร่วมกับปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ สมาชิก อส. ภายใต้การอำนวยการ/สั่งการของนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าฉาง เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตาม และเเนะนำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
– การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางคราม ม.2 ต.ปากฉลุย และ โรงเรียนบ้านคุณหนู ม.3 ต. คลองไทร
– การปฏิบัติตามมาตรการงานบำเพ็ญกุศลศพ
– สำรวจความพร้อมการเตรียมสถานที่ และการจัดระบบ ระเบียบการจัดงานวันลอยกระทงของเทศบาลตำบลท่าฉาง
– ติดตามการฉีดวัคซีน Walk in ของโรงพยาบาลท่าฉาง

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.