ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี ในการจัดพิธี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.