มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรตามโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้แก่​ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก/ศพก.เครือข่าย) เพื่อเเจกจ่ายให้แก่สมาชิก​ ศพก. รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ นำร่องในการจัดทำแปลงต้นแบบแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพร ฟ้าทะลาย​โจร​ต้านโควิด​ และขยายพันธุ์แจกจ่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับไว้ใช้บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.