ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ ของเกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบการระบาดของหนอนปลอกเล็ก จำนวน 20 ไร่ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน เช่น การเขตกรรม (ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนปลอกเล็กทำลายมาเผาเพื่อไม่ให้เป็นเเหล่งเเพร่พันธุ์) การฉีดพ่นสารเคมีโดยเเนะนำให้ฉีดพ่นด้วยเซฟวิน 85% WP อัตรา 25-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง และหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อควบคุมต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.