ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่ของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบการระบาด จำนวน 8 ไร่
ลักษณะการเข้าทำลาย: หนอนจะกัดเเทะผิวใบที่คลี่แล้ว ทำลายด้านใต้ใบและนำมูลกับใบมะพร้าวที่กัดแทะสร้างเป็นทางยาวคล้ายอุโมงค์หุ้มลำตัว จนต้นมะพร้าวเกิดอาการยืนต้นแห้งตาย ทั้งนี้ได้ให้คำเเนะนำวิธีป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ดังนี้
1. การเขตกรรม ตัดทางใบที่ถูกหนอนทำลาย นำไปเผาเพื่อกำจัดไข่หนอนและดักแด้
2. การฉีดพ่นเชื้อบีที ฉีดพ่นใต้ใบในช่วงเย็น ติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน
3. การใช้สารเคมีฉีดพ่น เช่น ฟลูเบนไดเอไมด์ 20%WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
รวมทั้งแนะนำให้หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการระบาดต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.