ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับผู้นำท้องที่ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน เช่น การเขตกรรม การฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในบริเวณกว้างต่อไป

This entry was posted in หมวดหมู่. Bookmark the permalink.