ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับผู้นำท้องที่ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่การระบาด จำนวน 20 ไร่ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน เช่น การเขตกรรม การฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในบริเวณกว้างต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.