ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด โดยกลุ่มมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว อาทิเช่น เเตงกวา ถั่วฝักยาว พริก ชะอม เเละผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนต่อไป ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.