ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมะพร้าว

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ พบว่า มีการเข้าทำลายของหนอนหัวดำ และแมลงดำหนาม เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ดังนี้ ตัดส่วนที่โดนทำลายทิ้ง ใช้สารเคมี และหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในบริเวณกว้างต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.