ติดตามการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปากฉลุย(ศูนย์ขยาย) ดำเนินการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่ปลูกทุเรียน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากนายธวัช วรรณดี และหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.