แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย เปิดซองประมูลกิจกรรมการสร้างลานเท ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด ซึ่งมีเอกชนให้ความสนใจยื่นซองฯ ประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมันเพียง 1 ราย ทั้งนี้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเปิดซองดังกล่าว ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.