ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระของเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับจ้างงานระดับตำบลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระ และร่วมวางแผนผังการดำเนินการในแปลง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.