ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายจารึก วุฒิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานในการประชุมฯ รวมทั้งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปปลูกเป็นพืชสมุนไพรในครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.