แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคยผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมาย นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน จำนวน 80 ตัน ไว้เพื่อจำหน่ายในราคาถูกให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ตามแนวทางการบริการจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ​ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.