ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันแปลงของนายอานุภาพ มุกดาพิทักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่จำนวน 10 ไร่ ซึ่งพบต้นปาล์มน้ำมันมีลักษณะอาการลำต้นเน่าทำให้ลำต้นหักล้มลง เบื้องต้นเกษตรกรได้เผาทำลายต้นที่พบอาการดังกล่าวตามคำเเนะนำขอเจ้าหน้าที่่ พร้อมทั้งได้แนะนำให้เกษตรกรขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ผสมด้วยรำและปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลง และได้นัดหมายลงพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการจัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน เพื่อควบคุมการระบาดต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.