ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม และการจดทะเบียนกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามที่เกษตรกรมีความสนใจ ทั้งนี้ได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับ และคุณสมบัติการเป็นสมาชิกกลุ่มร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการขอยื่นจดวิสาหกิจชุมชนต่อไป มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ราย ณ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.