ลงพื้นที่ตรวจสอบอาการผิดปกติของต้นปาล์มน้ำมัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบอาการผิดปกติของต้นปาล์มน้ำมัน แปลงของนายอานุภาพ มุกดาพิทักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่จำนวน 10 ไร่ จากการตรวจสอบพบว่าต้นปาล์มน้ำมันมีลักษณะอาการลำต้นเน่าทำให้ลำต้นหักล้มลง จำนวน 6 ต้น เบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรเผาทำลายต้นที่พบอาการดังกล่าว และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าหว่านรอบโคนต้นหรือใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อควบคุมการระบาดต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.