ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่บูรณาการงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาไชยา ในการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่สมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา ตำบลท่าเคย พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 2,200 ลิตร ณ สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.